Wat doet een trainingsacteur?

Wat is een trainingsacteur?

Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk aan rollenspellen bij een training, assessment of coachingstraject. Maar ook aan een klantonderzoek, bijvoorbeeld als ‘mystery guest’, of aan een serious game. De NVvT zet zich in voor alle acteurs die in leersituaties spelen. Hebben we het over trainingsacteurs, dan bedoelen we dus al deze vormen. En waar we het hebben over trainingsacteur en hij, dan bedoelen we uiteraard ook trainingsactrice en zij.

Is een trainingsacteur een acteur?

Ja en nee. Een trainingsacteur is geschoold in het werken met acteertechnieken, podium en publiek. Hij blijft binnen zijn rol en beantwoordt geobserveerd gedrag met gespeeld gedrag. Een acteur dus. Maar, anders dan op het toneel, staat in een leersituatie de acteur niet centraal. De trainingsacteur is dienstbaar aan de cursist, zodat die kan groeien. Persoonlijk en zakelijk.

Is een trainingsacteur een trainer?

Nee en ja. Bij de meeste trainingen bepaalt de trainer de inhoud, de gebruikte trainingsmodellen en het leerproces van de deelnemers. En daarmee de context van het rollenspel waarin de trainingsacteur optreedt. In zijn rol is de trainingsacteur dus ook dienstbaar aan de trainer. Als professional brengt een trainingsacteur kennis en vaardigheden mee die de trainer kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van zijn training.

De trainingsacteur voor beelddenkers

Geen woorden maar beelden? We wagen een poging. De NVvT ziet de trainingsacteur als:

Een spiegel, die een gesimuleerde situatie tot in detail herkenbaar maakt. Zichtbaar voor de deelnemer reageert op diens gedrag, en meebeweegt met veranderingen in dat gedrag. Ook letterlijk ‘spiegelt’ door van rol te wisselen met de deelnemer.

Een souffleur, die de deelnemer steunt en tegelijk het rollenspel stuurt, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken. In of buiten zijn rol feedback geeft op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer influistert wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.

Een coach, die vaardigheden oefent met de deelnemer. gedragsverandering begeleidt. De deelnemer helpt persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Een adviseur, die de trainer helpt bij het vaststellen van leerdoelen, trainingsmodellen, werkvormen en communicatiemodellen.

de toegevoegde waarde van rollenspellen bij een training verduidelijkt. casuïstiek en context uitvraagt, zoals: gewenst gedrag/spel, kenmerken van de organisatie(cultuur), functies en specifieke situaties waarmee getraind gaat worden. als co-trainer zelfstandig rollenspellen, werkvormen en energizers kan uitvoeren met de deelnemers.

na afloop de training kan evalueren, een-op-een met de trainer.

Waarom een trainingsacteur?

Trainingsacteurs hebben dus de kennis en vaardigheden in huis om de trainer aan te vullen, van ‘alleen maar’ intrainen van gedrag, tot volledige samenwerking als co-trainer. Eigenlijk kun je spreken van een driehoeksverhouding: de trainer en de trainingsacteur zijn twee professionals die samen de deelnemer ondersteunen en begeleiden in diens leersituatie. Elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, en op basis van hun onderlinge afspraken vooraf.

Waarom kiest een opdrachtgever of een trainer dan specifiek voor een NVvT-trainingsacteur?

Omdat zij de garantie willen dat de inzet van een trainingsacteur hun trainingen, en hun trainers succesvoller maakt. En die garantie biedt de Gedragscode Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (Amsterdam, maart 2012), waaraan iedere NVvT-trainingsacteur zich houdt. In de Gedragscode staat expliciet: NVvT-trainingsacteurs “richten hun werkzaamheden op het trainingsacteren en bieden deelnemers – aan trainingen, assessments, management games, coachingstrajecten en daarmee vergelijkbare vormen van ervarend leren – de gelegenheid om ervarend te leren en zo hun gedragsrepertoire te verrijken en de effectiviteit van hun gedrag te verbeteren.”

Definitie van wat een trainingsacteur doet staat op https://nvvt.nl/trainingsacteren/wat-is-het